4C Consumer Insight

4C Consumer Insight GmbH is een onderzoeks- en adviesbureau met focus op imago-onderzoek, productonderzoek, productinnovatie, reclame tracking en market entry. Onze activiteiten gaan van projectplanning tot advies over de uitvoering.

Onze projecten omvatten projectplanning, met inbegrip van een gedetailleerde kostenplan, uit te voeren pre-tests om de best mogelijke formulering van de vragenlijst te garanderen, data processing en analyse van de gegevens. Tot slot leveren we een onderzoeksrapport, met inbegrip van een uitgebreide management summary.

Bezoek ook onze website.