Diensten

Diverse opdrachtgevers hebben sinds 1997 UMP Research weten te vinden. Voor hen voeren wij een breed scala van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uit. 

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • pre- en posttesten van communicatiemiddelen
 • evalueren van (communicatie-) beleid
 • klanttevredenheidsonderzoek
 • verrichten van imago-, attitude- en positioneringonderzoek
 • uitvoeren van doelgroepenonderzoek

We gebruiken hiervoor diverse methoden en technieken:

 • online enquetes
 • deskresearch
 • diepte-interviews
 • groepsdiscussies / focusgroepen
 • brainstormsessies / workshops
 • expertinterviews
 • face-to-face interviews 
 • telefonische interviews
 • schriftelijke enquetes
 • sessies met de versnellingskamer

UMP werkt met de MOA Leveringsvoorwaarden.