KETER group

Achtergrond :
Aanpak :

Door middel van focusgroepen met klanten zijn al diverse producten voor de KETER group getest op o.a. usability, prijs, marketing en communicatie. De meeste onderzoeken vonden in Duitsland plaats. Doelgroepen varieerden sterk, van MKB professionals en DIYers die gebruikers zijn van gereedschapsopslag tot vrouwen die graag op een sunlounger liggen.  

Resultaat :

CWZ Nijmegen

Achtergrond :

De marketing en communicatieafdeling van CWZ voert sinds eind 2015 customer journey’s uit voor de diverse afdelingen van het ziekenhuis. Naast interviews op de afdeling en begeleiden van patienten en artsen in het behandeltraject, zijn ook diepte-interviews met patienten uitgevoerd.

Aanpak :

Voor CWZ hebben wij voor de diverse customer journeys (patiënt-klantreizen) deze diepte-interviews met patiënten uitgevoerd. Elk interview is bij de patienten thuis afgenomen en duurde minimaal 60 minuten.

Resultaat :

De kwalitatieve diepte-interviews leverden belangrijke informatie voor de afdeling op en gaven veel Insights in het verwachte behandeltraject en aanbod van een ziekenhuis.

Een patiënt zei over het interview: Het geeft een goed gevoel dat het ziekenhuis op deze manier naar mij wil luisteren en jullie alles zorgvuldig vragen en opschrijven!

ROC Nijmegen

Achtergrond :

ROC Nijmegen heeft diverse locaties in Nijmegen en ook een vestiging in Boxmeer, genaamd De Maasvallei. ROC Nijmegen wilde van de studenten en scholieren die straks voor een vervolgopleiding mogen kiezen weten, hoe zij de opleiding, en dan met name de sfeer beoordelen. Ook wilde men meer inzicht in het keuzeproces en de afwegingen die spelen bij de vestigingskeuze van studenten.

Aanpak :

Voor ROC Nijmegen heeft UMP een kwalitatieve voorstudie d.m.v. interviews met studenten op locatie en twee online- enquêtes onder huidige en potentiële studenten van de diverse opleidingen uitgevoerd.

Resultaat :

De voorstudie en de resultaten uit de enquêtes gaven in de pilot al veel aanwijzingen voor de positionering van de school, voor mogelijke verbeterpunten in de communicatie en voor de voorlichting tijdens het keuzeproces. Het onderzoek wordt in februari 2017 afgerond.

OTTO / Baumarkt Direkt

Achtergrond :

Baumarkt Direkt is een dochteronderneming van Otto. Aan UMP vroeg men een onderzoek onder tuin- en balkonbezitters. Vraag was de behoefte aan online shopping van producten voor de tuin en balkon, en naar een pakkende naam voor deze shop. Naast de reeds bekende online-shops wilde men een nieuw en modern concept neerzetten.

Aanpak :

Voor OTTO/Baumarkt Direkt zijn er 4 focusgroepen uitgevoerd in Berlijn. Daarnaast zijn via een online enquête tuin- en balkonbezitters geïnterviewd.

Resultaat :

Het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek leverde belangrijke informatie voor de propositie, de webstrategie, de look & feel van de nieuwe web shop, de meest interessante doelgroepen, de naam en het door de doelgroep verwachte productaanbod.

Een klant zei over de webshop: Eindelijk een webshop voor ons, met niet zo’n conservatief, oninteressant aanbod!

ICI Paris XL

Achtergrond :

ICI Paris XL is naast Douglas een van de grootste parfumerieën in Nederland en België. Maar ook in Duistland zijn er twee vestigingen in Oberhausen en Essen.

Aanpak :

Voor ICI Paris XL Duitsland hebben we in de afgelopen jaren diverse bezoekersonderzoeken in de winkel en via een persoonlijke enquête onder klanten uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de medewerkers geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen en tips.

Resultaat :

Voor ICI Paris XL leverden de resultaten waardevolle informatie op over de communicatiestrategie richting klanten en mogelijke uitbreiding van de winkelketen.

Een klant zei over de shop van ICI Paris in Essen: Ik wordt hier beter geholpen dan bij de concurrent hier tegenover!

ThiemeMeulenhoff

Achtergrond :

ThiemeMeulenhoff is een van de grootste uitgeverijen van Nederland voor educatief schoolmateriaal!

Aanpak :

Voor ThiemeMeulenhoff verzorgen wij sinds 5 jaar de leiding over diverse docentenpanels. Tijdens de panels worden nieuwe methodes voorgelegd, worden faciliteiten voor Smartbord getest of komen nieuwe onderwijsontwikkelingen aan de orde.

De panels vinden plaats in Amersfoort bij TM. Telkens zitten directeuren, docenten of leerkrachten uit diverse richtingen bij elkaar aan tafel en bestuderen en becommentarieeren in een tijdbestek van 2 uur nieuw educatief materiaal.

Resultaat :

Voor TM leveren de panels waardevolle informatie op over vernieuwingen van materiaal en over behoeften uit het veld.

Voor de deelnemers bieden deze panels steeds weer de kans om op de hoogte te raken van het nieuwste materiaal en innovatieve ontwikkelingen binnen hun vak of onderwijsrichting.

Daarnaast bieden panels de kans om in een prettige omgeving contact te leggen en te discussiëren met collega's van andere scholen.

Een docent zei hierover: Je wordt hier altijd rijker van!

Nationale Ombudsman

Achtergrond :

Voor de Nationale Ombudsman werkt UMP al sinds jaren als toeleverancier van onderzoeken.

Aanpak :

Via kwantitatief (telefonische of online enquêtes) en/of kwalitatief onderzoek (panels en diepte-interviews).

Resultaat :

Diverse thema's zijn in de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Zo heeft onderzoek plaatsgevonden over het imago en de beeldvorming van de Nationale ombudsman zelf, over de klantwaardering van mensen die de Nationale ombudsman bellen of over een beoordeling van antwoordbrieven van ministeries. 

Onderzoeksresultaten zijn diverse keren in landelijke media besproken en worden veelvuldig aangehaald.

Ministerie van Financiën

Achtergrond :

Ministerie van Financiën en Belastingdienst

Aanpak :

In de afgelopen 11 jaar heeft UMP Research meer dan een twintigtal onderzoeken voor het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, FIOD of Douane uitgevoerd. Doelgroepen waren o.a. de eigen medewerkers, samenwerkingspartners in het kader van Horizontaal Toezicht, belangenverenigingen of organisaties op het gebied van financiën, maar ook bijzondere doelgroepen zoals bijvoorbeeld rederijen in de Rotterdamse haven. 

Als onderzoeksaanpak is voornamelijk gekozen voor kwalitatieve methodes zoals paneldiscussies en diepte-interviews.

Resultaat :

Vertrouwelijk!

Mode met een Missie

Achtergrond :

Iedereen verdient een tweede kans

Stichting Mode Met een Missie biedt vrouwen met een kwetsbare achtergrond een zinvolle dagbesteding, opleiding en opstap naar werk. Zij werken in speciaal opgezette mode-ateliers aan het modelabel Ami-e-toi, dat door de jonge Nederlandse mode-ontwerper Claes Iversen is ontworpen. Vrouwen leren arbeidsvaardigheden en worden toegeleid naar werk in diverse sectoren. Vanuit de gedachte dat iedereen een tweede kans verdient, is in ieder kledingstuk een tweedehands detail verwerkt.

Aanpak :

Als project om een bepaalde instantie of actie te helpen, kiezen wij elk jaar een goed doel dat het volgens ons waard is om voor te werken. In 2011 hebben wij voor Mode met een Missie een onderzoek uitgevoerd onder ex-werkneemsters. Onderwerpen zijn de ervaringen in de tijd dat men bij MMM verbleef en de vraag in welke mate MMM vrouwen heeft geholpen om een beter bestaan te realiseren.

Resultaat :

MMM is op alle fronten een groot succes. Vrouwen die er geweest zijn, hebben waardevolle ervaringen opgedaan en deels ook een opleiding gevolgd die zij willen voortzetten. De meeste vrouwen ervaren het als een groot gemis dat zij niet langer dan een half jaar bij MMM kunnen blijven. Dit project verdient alle steun van de overheid.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Achtergrond :

Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming. De raad wil verder het wetenschappelijke debat over inhoud en methodes stimuleren. Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld en mogelijke beleidsalternatieven geanalyseerd op hun toekomstige maatschappelijke uitwerking.

Aanpak :

Het is de bedoeling dat de WRR zich van een nationaal strategisch wetenschappelijk adviesorgaan ontwikkelt tot een knooppunt van internationale kennisstromen van beleid.

Omdat men niet alleen op deskresearch kan vertrouwen, zijn de medewerkers van de WRR in 2011 en 2012 door Uta Meier geschoold in het afnemen van interviews en het voeren van kennisgesprekken in het veld.

Resultaat :

Spotless Benelux

Achtergrond :

Spotless Benelux is onderdeel van de Spotless Group en is gespecialiseerd in marketing en verkoop van merkartikelen in textiel onderhoudsproducten & reinigers voor de consumentenmarkt. Spotless is gevestigd in Nieuwegein.

Merken die door Spotless worden vertegenwoordigd zijn VIM, Dylon, Colour Catcher, Citin, Bruynzeel en Vigo.

Aanpak :

Voor Spotless zijn diverse consumentenpanels gehouden met kopers en gebruikers van schoonmaak of wasmiddelen. En dat zijn niet alleen maar vrouwen!

Nieuwe productlijnen zijn mede ontwikkeld op basis van de uitkomsten van panels, maar ook de marketing en positionering is door de resultaten uit (potentiele) gebruikerspanels gefinetuned.

Resultaat :

Het resultaat ziet iedereen enkele maanden na afloop in de winkel liggen of in een Sterspotje langskomen. Dat maakt deze onderzoeken ook zo leuk om uit te voeren. Het zijn beslist geen rapporten voor het 'ronde archief'.

UMC St. Radboud

Achtergrond :

Het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland.

Aanpak :

Voor UMC St. Radboud zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de beeldvorming bij doelgroepen zoals patienten, verwijzers, huisartsen en burgers. Hiervoor zijn online enquetes en telefonische enquetes afgenomen.

Resultaat :

Klantwaardering, klanttevredenheid en beeldvorming zijn belangrijk om te monitoren. In de tijd dat het UMC St Radboud enkele jaren geleden problemen ondervond met de hartafdeling, kon monitoren van de beeldvorming in belangrijke mate bijdragen aan een adequate manier van communiceren en reageren op de problemen en vragen.

Oranje Kruis

Achtergrond :

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO). Het Oranje Kruis is gevestigd in Den Haag.

Het publiceert diverse EHBO boeken en nieuwsbrieven, maar coördineert ook een breed aanbod aan EHBO cursussen.

Aanpak :

Diverse panels zijn uitgevoerd ten behoeve van nieuwe publicaties van het Oranje Kruis.

Het EHBO boekje is hiervan het meest bekende product.

Resultaat :

De publicaties zijn op basis van de paneloutput aangepast en verschijnen sindsdien in een hoge oplage.

Van de Haar Groep

Achtergrond :

De Van de Haar Groep is gevestigd in Wekerom. Het bedrijf is gespecialiseerd in het creëren, onderhouden en renoveren van buitenruimtes. De Van de Haar Groep onderscheidt zich door veel ervaring, kennis en daadkracht op het gebied van groen, infra, sport en innovatie. Hierdoor zijn zij kennispartner, projectorganisator en realisator ineen voor overheden, semi-overheden, advies- en architectenbureaus, onderwijs- en zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven.  

Aanpak :

Eén product van de VdHG is de onkruidbestrijding op verharde wegen door middel van heet water. De geavanceerde machine die hiervoor ontwikkeld is, heet WAVE.

In de Duitse deelstaten NRW en Niedersachsen heeft UMP Research in de afgelopen jaren de invoering van WAVE begeleid met onderzoeken. Daarvoor zijn bij grote en middelgrote steden of gemeenten face-to-face interviews gehouden met beslissers op groenbeheer.

Resultaat :

Voor de marktentree van een Nederlands product in Duitsland is kennis van de markt, de gebruikerswensen en financiële mogelijkheden een vereiste. Het onderzoek wees voor beide deelstaten goede kansen voor WAVE aan. Daarnaast kon aan de hand van de resultaten meteen aan een bredere marktintroductie gewerkt worden.

VluchtelingenWerk Nederland

Achtergrond :

De missie van VluchtelingenWerk Nederland is  het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging. De veertien regionale stichtingen zijn de leden van deze vereniging. In Amsterdam staat het Landelijk Bureau waarvoor UMP Research al sinds 8 jaar onderzoeken verricht.

Als bijdrage aan en steun van hun werkzaamheden werkt UMP Research al jaren ook voor VluchtelingenwerkNederland voor een extra voordelig tarief.

Aanpak :

Voor Vluchtelingenwerk zijn onderzoeken naar diverse communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief of de website, de telefoondienst en klanttevredenheid van bellers en bruikbaarheid van informatie voor advocaten en regionale centra uitgevoerd. Merendeels zijn dit onderzoek aan de hand van een online enquete, maar ook diepte-interviews of groepsdiscussies met belanghebbenden behoorden tot de door ons gebruikte onderzoeksmethodes.

Resultaat :

Zeer divers en altijd direct bruikbar voor de interne organisatie.

Ministerie van Defensie

Achtergrond :

In samenwerking met bureau De Vos & Jansen heeft UMP Research voor het MInisterie van Defensie diverse onderzoeken onder het personeel en de samenwerkingspartners uitgevoerd.

Aanpak :

Bureau De Vos & Jansen verzorgde de kwantitatieve enquetes. In samenwerking met DVJ heeft ons bureau diverse meer kwalitatieve onderzoeken door middel van panels en diepte-interviews uitgevoerd.

Resultaat :

De resultaten zijn vertrouwelijk. Vermeld moet worden dat het feit dat de directie van MinDef om de mening van personeelsleden of samenwerkingspartners vroeg is al als eerste, zeer positief resultaat door de deelnemers opgemerkt.

Doble Ocho

Achtergrond :

Doble Ocho is het jaarlijk eind maart terugkerende Tango Festival in Nijmegen. Ondertussen heeft dit festival de reputatie van grootste tangofestival van Nederland, wellicht zelfs van Europa weten op te bouwen.

Kijk ook naar: www.doble-ocho.com

Aanpak :

UMP Research heeft in opdracht van Doble Ocho en het ondernemersfonds Nijmegen bezoekersonderzoek uitgevoerd.

Bij bezoekers van de diverse activiteiten zijn hiervoor emailadressen verzameld. Vervolgens konden bezoekers in de online-enquete het festival beoordelen.

Resultaat :

De resultaten hebben bevestigd dat het Tango Festival Doble Ocho economische betekenis voor Nijmegen heeft. Ondernemers in de binnenstad en de horeca varen er wel bij dat Nijmegen bruisende activiteiten organiseert.

HAN = Hogeschool Arnhem Nijmegen

Achtergrond :

De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt

Aanpak :

Voor de HAN afdeling FEM zijn diverse werkveldonderzoeken uitgevoerd t.b.v. de jaarlijks terugkerende accreditaties.

Naast online of schriftelijke enquetes zijn alumni van de HAN en hun werkgevers door UMP Research in diepte-interviews bevraagd naar de ervaringen in het werkveld, de waarde van de opleiding voor dit werkveld en mogelijke tips voor verdere verbetering van de opleiding die men bij de HAN heeft gevolgd.

Resultaat :

Op basis van de resultaten is een helder beeld van latere werkveld van alumni van de opleidingen Communicatie, SB&RM, International Business, Commerciele Economie en Food&Business tot stand gekomen. Alumni en deel ook hun leidinggevenden hebben zeer constructief meegewerkt aan deze verkenningen.  De resultaten hebben ertoe geleid dat de accreditatiecommissie van de opleidingen een helder beeld van de 'output' van de opleidingen kon verkrijgen, en hebben veel concrete aanwijzingen voor extra verbetering gegeven.

UVIT

Achtergrond :

UVIT is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie. De naam Uvit staat voor Univé, VGZ, IZA, Trias. UVIT is na Achmea de op één na grootste zorgverzekeraar van Nederland. De coöperatie UVIT heeft haar hoofdkantoor in Arnhem.

Aanpak :

Diepte-interviews met klanten en verzekerden naar de communicatie van UVIT.

Resultaat :

De klantvriendelijkheid van de (standaard) brieven is onderzocht. Klanten en verzekerden zijn door de nieuwe aanpak van UVIT duidelijk meer tevreden met de communicatie via brieven vanuit UVIT. Positief of minder positief nieuws vanuit de verzekeraar wordt door de heldere communicatie eerder begrepen en beter ontvangen.

Noordhoff Uitgevers

Achtergrond :

Noordhoff is een van de grootste uitgeverijen voor educactief materiaal.

Van 1998 tot 2005 zijn een groot aantal markt- en communicatieonderzoeken voor hen door ons bureau verzorgd.

Aanpak :

Met de komst van ThiemeMeulenhoff als vaste klant is uit concurrentie-overwegingen de samenwerking noodgedwongen beeindigd.

Resultaat :

De professionele aanpak van Noordhoff bij de uitvoering van onderzoeken heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de opbouw van onze huidige expertis

Provincie Gelderland

Achtergrond :

Begeleidend onderzoek bij communicatie-campagnes in opdracht van de provincie.

Aanpak :

UMP Research heeft in samenwerking met TVDM (gevestigd in Elst) de nul- en nameting bij diverse communicatiecampagnes

van de provincie uitgevoerd waarmee het effect van de campagnes gemeten kon worden.

Resultaat :

Vertrouwelijk!

Menzis

Achtergrond :

Menzis www.menzis.nl is een van de grootste zorgverzekeraar in Nederland. Op de website wordt veel informatie over de diverse activiteiten, de missie en het aanbod gegeven

Aanpak :

Met diverse doelgroepen van Menzis is in paneldiscussies gesproken over het aanbod van Menzis.

Resultaat :

Vertrouwelijk!

Waterschap Rijn en IJssel

Achtergrond :

Wat doet een waterschap? Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in uw omgeving. Ze zijn er als het water dreigt, zodat men droge voeten houdt. En ze zijn er om het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Aanpak :

Door UMP zijn voor diverse waterschappen in de regio onderzoeken uitgevoerd door middel van schriftelijke en online enquetes zijn diverse doelgroepen van het waterschap bij onderzoek betrokken. Doelgroepen waren bijvoorbeeld omwonenden, agrariers, burgers of medewerkers van gemeenten.

Resultaat :

Vertrouwelijk!

Rijkswaterstaat

Achtergrond :

Rijkswaterstaat is landelijk met diverse projecten waarbij men actief burgers, omwonenden en belanghebbenden wil betrekken. Rijkswaterstaat wil zich profileren als

Aanpak :

Voor verbreding van de Waal bij Druten (2003) of de aanpak van de N57 en N67 in Zeeland (2007 en 2011) zijn diepte-interviews en panels uitgevoerd om de betrokkenheid van diverse doelgroepen te verhogen en om optimaal in te kunnen spelen op de informatiebehoefte vanuit deze doelgroepen.

Aan de klankbordgroepen en interviews hebben actieve burgers en professionals (vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, dorpsraden, verenigingen) deelgenomen.

Resultaat :

De wens om de informatieverstrekking en communicatie met belanghebbenden en burgers over de aanleg van de N57 te versterken, kwam mede voort uit de doelstelling van RWS om in 2008 de meest publieksgerichte overheid van Nederland te worden.

Naast de grote hoeveelheid aan tips en suggesties voor adequate communicatie leverde de deelname aan de georganiseerde klankbordgroepen werkte als stimulans voor in de regio actieve burgers en belangenorganisaties, om bij henzelf en hun achterban meer betrokkenheid bij de aanleg van de N57 te genereren; bijvoorbeeld bij het meedenken van informatie langs de weg.

Euregio Rijn-Waal en Euregio Maas-Waal

Achtergrond :

Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn de Euregio's van overtuigd. Daarom ondersteunen zij veelvuldig en uitgebreid grensoverschrijdende activiteiten in het Duits-Nederlandse grensgebied.

Het doel is, om ongeacht grenzen, mensen en bezoekers in de regio in staat te stellen hun levenskwaliteit door middel van informatie, communicatie en samenwerking in de vijf partnerregio’s te verhogen.

Aanpak :

In samenwerking met partners uitvoering van grensoverschrijdende onderzoeken naar diverse thematieken.

Resultaat :

Vertrouwelijk!