Transcribing van audio - of videopnames

Naast het uitvoeren van marktonderzoek kan UMP Research u ook helpen bij 'Transcribing', oftewel het letterlijk uittypen van uw interviews of discussies. Na aanlevering van een audio- of videobestand, via bijvoorbeeld www.wetransfer.com, maken wij een transcript met behulp van het programma Express Scribe. De uitwerkers zijn studenten, die ook specialistische teksten met afkortingen of vakjargon goed begrijpen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, uw opnames worden na goedkeuring van de transcripten gewist. In de afgelopen jaren hebben wij o.a. gewerkt voor de WRR, de Universiteit van Maastricht en de East Manchester Business School.

Voor een offerte mail naar ump@umpresearch.com. Prijsindicatie is € 1,50 per minuut opnametijd van een interview met twee sprekers, en € 2 per minuut interview bij 3-4 sprekers. Voor uitwerken van groepsdiscussies berekenen wij € 3 per minuut opname.