Uta Meier

Uta Meier is sinds bijna 30 jaar actief als kwantitatief en kwalitatief onderzoekster. Na de studie communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zij enkele jaren aan de universiteit als promotieonderzoeker gewerkt, en is daarna bij de marktonderzoeksbureaus Veldkamp en Intomart werkzaam geweest. Vanaf 1997 is zij gestart met haar eigen onderzoeksbureau UMP Research. 

Binnen de branchevereniging MOA is Uta jarenlang actief geweest, o.a. als voorzitter van de vakgroep Kwalitatief. Ook heeft zij een boek over Kwalitatief Marktonderzoek bij Noordhoff Uitgevers gepubliceerd [nu 4e herdruk]. Dit boek wordt in het hoger beroepsonderwijs maar ook op universiteiten veelvuldig gebruikt. 

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, vooral voor non-profit organisaties en de (rijks)overheid behoren tot de specialisaties. Een bijzonder account vormen de grensoverschrijdende onderzoeken voor Nederlandse bedrijven of instanties die in Duitsland actief willen worden of reeds actief zijn. Door de ruime ervaring op dit gebied en de vele reeds uitgevoerde onderzoeken, is het maken van een benchmark voor alle branches en bedrijven die in Duitsland werken goed mogelijk. 

De kennis en ervaring van Uta liggen voornamelijk op het gebied van communicatie- en imago-onderzoeken. Daarnaast zijn vaak interne organisatieonderzoeken door haar uitgevoerd. 

Uta's visie op onderzoek:

  • Als onderzoeker ben je eerder architect dan aannemer.
  • De opzet van een onderzoek en het vinden van de juiste vraagstelling is een essentieel onderdeel van het proces.
  • Kwalitatief onderzoek wordt vaak in combinatie met kwantitatief onderzoek aangeboden; maar op zichzelf staand geeft kwalitatief onderzoek vaak al doeltreffende en mooie resultaten.
  • Als er al data zijn of een klant al veel onderzocht heeft, is secundaire analyse altijd aan te raden.
  • Vooral de interactie maakt kwalitatief onderzoek zo boeiend.
  • Het contact tussen opdrachtgever, onderzoeker en respondenten is van onschatbare waarde en wordt meegenomen in de hele opzet.