Focusgroup met lap-tops

het werken met lap-tops en een centrale server is een hulpmiddel bij focusgroepen waarbij de individuele mening en soms anonimiteit van deelnemers belangrijk is. Door middel van laptops kunnen respondenten hun antwoorden (anoniem) geven. De laptops zijn allemaal verbonden aan een netwerk. De respondenten kunnen via een projectiescherm zien wat zijzelf en anderen antwoorden. Vrijwel direct na een sessie kan een letterlijk verslag worden gegenereerd van alle gegevens die zijn ingebracht, met daarbij de uitslag van eventuele stemrondes.

Deze werkwijze is zeer gebruiksvriendelijk: iedereen kan er na een korte uitleg mee aan de slag.

Wat zijn de voordelen?
In de zogemaande versnellingskamer werken de respondenten parallel zodat ze tegelijkertijd hun individuele mening kunnen geven. Op deze wijze is een snelle inventarisatie van alle meningen mogelijk. Daarnaast kunnen de respondenten meningen van anderen gebruiken voor hun eigen creatieve ideeën. Een belangrijk voordeel is natuurlijk de anonimiteit, waardoor respondenten gemakkelijker hun eigen mening uiten en daarbij niet beïnvloed worden door andere deelnemers.