Bedrijfscultuurwaarden

Voor diverse onderzoeken maakt UMP Research veelvuldig gebruik van de bedrijfscultuurwaardenset. Omdat het een projectieve techniek is kan de cultuurwaardenset verhelderend werken bij het vinden van de juiste positionering van bedrijven, nieuwe producten of diensten. En de gekozen waarden brengen de dialoog tussen partijen of deelnemers in een focusgroup op gang.

 

Onze waardenkaarten worden zowel in kwalitatief onderzoek als in kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld een internetenquête) gebruikt.

De waardenkaarten die deelnemers aan een onderzoek selecteren geven in woord en beeld weer wat zij belangrijk vinden. Waarden vormen immers de basis voor opinies en gedrag. Sommige mensen vinden ambachtelijkheid en degelijkheid belangrijk, anderen juist creativiteit en inspiratie. Afhankelijk of men deze waarden terugvindt in het werk of het product, zijn mensen tevreden of juist ontevreden, anders gezegd, staan positiever ten aanzien van een aanbieder of product.

In totaal zijn 105 waardenkaarten beschikbaar. De set is in een Nederlandse en Duitse versie beschikbaar. Alle kaarten zijn gevalideerd.