UMP Research

UMP Research is een bureau dat onderzoek verricht voor veel uiteenlopende opdrachtgevers, voornamelijk afkomstig uit de overheid en de not-for-profit sector. Het gaat daarbij veelal om vraagstukken rond communicatie en marketing.

u

Drs. Uta Meier
UMP Research

Mobiel:
+31 (0) 6 53533489

Javastraat 68
6524 MG Nijmegen

Onze diensten

Nederland - Duitsland

UMP Research biedt uitkomst voor Nederlandse bedrijven die zich op de Duitse markt willen vestigen of er al actief zijn.

Online

Online (panel)onderzoek is de meest toegepaste methodiek. Via onze software kan de opdrachtgever het veldwerk volgen en gegevens analyseren.

Waardenkaarten

Voor diverse onderzoeken maakt UMP Research veelvuldig gebruik van de bedrijfscultuurwaardenset. In totaal zijn 105 waardenkaarten beschikbaar.

Transcribing

Naast het uitvoeren van marktonderzoek kan UMP Research u ook helpen bij ‘Transcribing’, oftewel het letterlijk uittypen van uw interviews of discussies. 

Locaties

Focusgroepen en diepte-interviews worden ofwel op locatie of in een professionele teststudio zoals de ruimtes van CG-Selecties in Amsterdam-Amersfoort en de Duitse MS-Studio in o.a. Berlin-Köln uitgevoerd.

Wat zeggen anderen?

Samen met Uta hebben we diverse concepten getoetst bij verschillende opdrachtgevers. Dit om te zien welk creatief concept en welke boodschap, kleuren, fotografie, design en tone-of-voice het beste aansluit bij de doelgroep. Uta werkt hiervoor zowel met diepte-interviews als met focusgroepen. De samenwerking verloopt erg prettig. Uta weet welke vragen ze moet stellen, is een ervaren onderzoeker en beschikt bovendien over een groot netwerk om de juiste mensen aan tafel te krijgen.

Arno van't Land

Creative Director, Puntkomma

Uta is altijd bereid om van gedachten te wisselen over onderzoek binnen het hoger onderwijs. Ze is toegewijd lid van de beroepenveldcommissie van de opleiding Communicatie, geeft coaching aan onze international studenten in Duitsland en is aanspreekpunt voor de dagelijkse praktijk van marketing en communicatie-onderzoek.

Peggy de Jong

Hoofddocent Onderzoekscentrum, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN)

UMP Research heeft voor ons een casestudy onderzoek uitgevoerd met onder meer diepte-interviews met betrokkenen. De wijze waarop dit verlopen is, was voor ons maar ook voor de geïnterviewden heel prettig. Binnen zeer korte tijd is er een kwalitatief goede en uitgebreide analyse opgeleverd. De presentatie daarvan en de interessante discussie die aan tafel ontstond met het management team was voor ons heel waardevol.

Eline de Bruijn

Hoofd marketing en communicatie, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Recente opdrachtgevers

Recente berichten

Neem contact op

UMP Research is aangesloten bij:

UMP werkt met de MOA Leveringsvoorwaarden