Positioneren en onderscheiden

Onder deze noemer wordt op 18 april een congres georganiseerd over de vraag hoe zorginstellingen relevant kunnen blijven in het veranderende zorglandschap.

Als lid van onze branchevereniging MOA Center for Marketing Insights – Research – Analytics word ik vaak uitgenodigd voor workshops of congressen in de zorg. Een veel gestelde vraag is hoe zorginstellingen zich kunnen positioneren en onderscheiden in een sterk veranderend zorglandschap. Deze vraag naar profilering en positionering is relevant voor alle segmenten van de zorg: ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg.

Als onderzoeksbureau kunnen wij zorginstellingen hulp bieden

Als onderzoeksbureau helpen wij diverse zorgaanbieders met antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is de huidige en wat is de gewenste positionering?
  • Welk positioneringsproces maakt de grootste kans van slagen?
  • Welke positionering heeft draagvlak en hoe creëert men hiervoor intern draagvlak?
  • Welke positionering is voor cliënten en patiënten, maar ook voor doorverwijzers en het grote publiek, relevant en onderscheidend?

Voor deze projecten maken wij gebruik van diverse technieken en maatwerk in het onderzoeksdesign. Dit betreft bijvoorbeeld brainstorm met betrokkenen, customer experience, customer journey, core value index, DISC-model, monitoren van cliënten en patiënten, en surveys en interviews bij medewerkers en stakeholders.

In een eerdere blog noemde ik het customer journey traject bij CWZ-ziekenhuis. Ook voor andere zorginstellingen zoals Driestroom, DrieGasthuizenGroep, Solis, Radboudumc en RIBW wordt door ons bureau onderzoek verricht naar positionering en naar certificering (bijvoorbeeld HKZ). Door de samenwerking met CureConcern wordt een succesvol en volledig traject gegarandeerd.

Graag adviseren wij u bij de opzet en uitvoering van een mogelijk onderzoekstraject, maar ook bij een brainstorm over de resultaten en een mogelijke implementatie. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met drs. Uta Meier.