Opdrachtgevers

Overheid

AVRI staat voor Afvalverwerking Rivierenland. Met Marintel hebben wij op diverse inloopavonden persoonlijke interviews uitgevoerd met burgers over hun houding en gedrag ten aanzien van afvalscheiding. Aanleiding waren nieuwe of gewijzigde plannen van diverse gemeenten in Rivierenland om het ophalen van (rest)afval in de toekomst te veranderen. Voor de opdrachtgever leverden de interviews veel input voor de informatievoorziening en informatiebehoefte van burgers op. Voor de burgers gaven de interviews een extra mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen.

Zorg

Al jaren is UMP Research vast onderzoeksbureau voor de online communicatie van VluchtelingenWerk naar diverse doelgroepen. Door middel van online- of schriftelijke enquêtes, focusgroepen en diepte-interviews via het web worden onderzoeken verricht. Wij kunnen met een extra eigen bijdrage en door niet doorberekenen van alle werkzaamheden de organisatie VluchtelingenWerk hiermee ook als goed doel ondersteunen.
De PANTEIN zorggroep bestaat uit: Maasziekenhuis, Thuiszorg en Zorgcentra. In 2018 heeft UMP Research samen met bureau PuntKomma een onderzoek voor Pantein uitgevoerd. In deze kwalitatieve pretest is door focusgroepen met verpleegkundigen, ROC-studenten en HAN-studenten van de faculteit verpleegkunde in een concept-test gekeken naar een nieuwe wervingscampagne. Met de input kon de campagne gefinetuned worden, en is helemaal afgestemd op de wensen en verwachtingen van persona’s in verplegende beroepen.
Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma en verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs. In 2018 heeft UMP Research samen met bureau PuntKomma een concept-test in Nijmegen en Amsterdam voor Sanquin uitgevoerd. In dit onderzoek is door diepte-interviews met 30 mannen in de leeftijd tussen 25 en 50 jaar gekeken naar een nieuwe wervingscampagne voor bloeddonoren. Juist de doelgroep mannen bleek ondervertegenwoordigd en wilde men gericht aanspreken. Met de input kon de campagne gefinetuned worden, en is helemaal afgestemd op de wensen en verwachtingen van persona’s juist in de doelgroep mannen.
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio. De kernactiviteit zijn het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij en het WerkBedrijf gaat uit van wat mensen wél kunnen. De dienstverlening is naast Nijmegen op 8 gemeenten in de regio gericht. Om de succesfactoren van het werk van consulenten bij gemeente en WerkBedrijf te bepalen, zijn in 2018 een groot aantal diepte-interviews met consulenten uitgevoerd. Door deze case study kon WerkBedrijf Nijmegen achterhalen welke inzet en middelen goed werken, hoe de samenwerking met gemeenten geoptimaliseerd kan worden en hoe klantprofielen en persona’s in de arbeidsbemiddeling gebruikt kunnen worden om het proces te optimaliseren.
Door ons bureau worden sinds 2016 diverse customer-journeys, eigenlijk een klantreis met patiënten, in opdracht van de unit Klant, Markt en Innovatie (KMI) van CWZ verzorgd. Een traject per afdeling behelst verschillende sessies met een multidisciplinaire projectgroep en een praktisch gedeelte: diepte-interviews en meelopen met patiënten (schaduwen) door projectgroep leden. Per afdeling zijn een groot aantal diepte-interviews bij patiënten gevoerd. Voor het ziekenhuis leverde dit traject een grote hoeveelheid informatie op. Voor de patiënten was het een fijne manier om hun beleving, de gang van zaken, de behandeling, de verwachtingen en de uitkomsten te kunnen vertellen.
In de afgelopen jaren heeft UMP Research diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken in de zorgsector uitgevoerd. Daardoor is veel ervaring opgebouwd met het door diepte-interviews of focusgroepen genereren van diepere inzichten over de beleving van een patiënt of cliënt aan de ene kant en de mening van verpleegkundigen en specialisten. Door online enquêtes kon ook naar de representativiteit gekeken worden. Belangrijke samenwerkingspartner is bureau CureConcern. Belangrijke klanten waren onder andere CWZ, Driestroom, Zorggroep Solis, DrieGasthuizenGroep, Siza, RIBW en Radboudumc. Daarnaast is op vergelijkbare customer en cliënt journey trajecten ook gewerkt voor zorgverzekeraars zoals Achmea, Menzis en Univé. Een cliënt journey mapping maakt zichtbaar hoe een medewerker, patiënt of gebruiker interacteert met een instelling, dienstverlener of organisatie tijdens het klanttraject. Deze ‘journey’ wordt in kaart gebracht met mapping. Bij deze methode worden processen vanuit de client bekeken en gevisualiseerd. De journey map maakt inzichtelijk waar de clientbeleving verbeterd kan worden.

Onderwijs

In de afgelopen vier jaar heeft UMP Research diverse onderzoeken voor onderwijsinstanties uitgevoerd. De sfeer op school, ervaringen van het werkveld, werving van scholieren, maar ook de positionering van scholen was herhaaldelijk het onderzoeksthema. UMP Research heeft voor diverse kwalitatieve onderzoeken de medewerking van een groot aantal scholieren, studenten en decanen kunnen realiseren. We zijn er trots op dat we deze niet makkelijk te bereiken doelgroep met kwalitatief en kwantitatief onderzoek konden spreken. Soms gebeurt dit met een aantal focusgroepen op scholen, soms met een mobiele online enquête, soms via social media. Belangrijke klanten waren onder andere Universiteit Utrecht, de hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), ROC Nijmegen en het Graafschap College in Doetinchem. Een andere kant van onderzoeken op het gebied van onderwijs zijn de jarenlang uitgevoerde focusgroepen met docenten. Voor diverse educatieve uitgevers zijn een groot aantal nieuwe school/lesmethodes en digitale onderwijsmiddelen in een concepttest aan de doelgroep docenten én scholieren of studenten voorgelegd. Maar ook de auteurs vormden een doelgroep.

Bedrijven & Organisaties

SWISS KRONO
alpro
otto

UMP Research werkt voor diverse bedrijven. Vaak is dat een kwalitatief onderzoek naar de positionering. Medewerkers journeys, maar vooral ook klant journeys (klantreizen) behoren tot de meest uitgevoerde onderzoeken. Vaak wordt een product of campagne getest bij de doelgroep. Zo werken wij al jaren voor de KETER groep, waar merken als Curver en Allibert onder vallen. Een groot aantal producttesten en concepttesten in Nederland en Duitsland zijn al uitgevoerd. Daarnaast worden onderzoeken naar klantprofielen en persona’s, medewerkers tevredenheid of ten behoeve van herpositionering en nieuwe communicatiemiddelen uitgevoerd.

Belangrijke klanten van de afgelopen twee jaar zijn naast de KETER groep ook onder andere Alpro, Swiss Krono, Fred de la Bretonniere, Heemskerk Groep, ELHO, ICI-Paris en OTTO.