De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voor de HAN afdeling FEM zijn diverse werkveldonderzoeken uitgevoerd t.b.v. de jaarlijks terugkerende accreditaties.┬áNaast online of schriftelijke enquetes zijn alumni van de HAN en hun werkgevers door UMP Research in diepte-interviews bevraagd naar de ervaringen in het werkveld, de waarde van de opleiding voor dit werkveld en mogelijke tips voor verdere verbetering van de opleiding die men bij de HAN heeft gevolgd. Op basis van de resultaten is een helder beeld van latere werkveld van alumni van de opleidingen Communicatie, SB&RM, International Business, Commerciele Economie en Food&Business tot stand gekomen. Alumni en deel ook hun leidinggevenden hebben zeer constructief meegewerkt aan deze verkenningen. De resultaten hebben ertoe geleid dat de accreditatiecommissie van de opleidingen een helder beeld van de ‘output’ van de opleidingen kon verkrijgen, en hebben veel concrete aanwijzingen voor extra verbetering gegeven.