ThiemeMeulenhoff is een van de grootste uitgeverijen van Nederland voor educatief schoolmateriaal!
Voor ThiemeMeulenhoff verzorgen wij sinds 5 jaar de leiding over diverse docentenpanels. Tijdens de panels worden nieuwe methodes voorgelegd, worden faciliteiten voor Smartbord getest of komen nieuwe onderwijsontwikkelingen aan de orde.
De panels vinden plaats in Amersfoort bij TM. Telkens zitten directeuren, docenten of leerkrachten uit diverse richtingen bij elkaar aan tafel en bestuderen en becommentarieeren in een tijdbestek van 2 uur nieuw educatief materiaal.
Voor TM leveren de panels waardevolle informatie op over vernieuwingen van materiaal en over behoeften uit het veld.
Voor de deelnemers bieden deze panels steeds weer de kans om op de hoogte te raken van het nieuwste materiaal en innovatieve ontwikkelingen binnen hun vak of onderwijsrichting.
Daarnaast bieden panels de kans om in een prettige omgeving contact te leggen en te discussiĆ«ren met collega’s van andere scholen.
Een docent zei hierover: Je wordt hier altijd rijker van!